Wzniesienia Zielonogórskie

Obszar wzniesień Zielonogórskich to pas wzniesień morenowych między doliną dolnej Nysy Łużyckiej, a doliną Odry. Do regionu zalicza się: Wzniesienia Gubińskie, Dolinę Dolnego Bobru, Wysoczyznę Czerwieńską, Wał Zielonogórski. Najwyższy punkt Wzniesień Zielonogórskich liczy 221m n.p.m.

Wzniesienia Zielonogórskie

W regionie znajduje się 19 opisanych podjazdów.