Wysoczyzna Turecka

Wysoczyzna Turecka znajduje się na północ od Kalisza i na południe od Konina, w okolicach miasta Turek. Najwyższe wzniesienie w regionie dochodzi do 190m n.p.m.

Wysoczyzna Turecka

W regionie znajdują się 2 opisane podjazdy.

Podjazdy regionu Wysoczyzna Turecka w bazie altimetr.pl (wg wysokości)
Podjazd Wysokość podjazdu
(w m.n.p.m.)
Przewyższenie podjazdu
(w metrach)
Potażniki (2.0 km o nachyleniu 2.1% maksymalnie 10%) 155 42
Głodno (0.8 km o nachyleniu 4.4% maksymalnie 7%) 128 35