Wzgórza Dalkowskie - Ziemia Lubuska

Wzgórza Dalkowskie są wzgórzami morenowymi, wytworzone przez lodowiec. Rozciągają się od od Nowogrodu Bobrzańskiego na zachodzie, do Chobieni na wschodzie. Najwyższym wzniesieniem wzgórz Dalkowskich jest wzniesienie Ustronie – 230 m n.p.m. położone koło Jerzmanowej. Wzgórza Dalkowskie są podobnie jak Kocie góry koło Trzebnicy, fragmentem Wału Trzebnickiego.

Wzgórza Dalkowskie

W regionie znajduje się 9 opisanych podjazdów.