Wyżyna Woźnicko-Wieluńska

Wyżyna Woźnicko-Wieluńska rozciąga się pomiędzy Wieluniem a Częstochową i poniżej aż do Okręgu Katowickiego. Największe wzniesienie wyżyny Wieluńskiej to Miętna – 303 m n.p.m. i Dębowa Góra – 284,6 m n.p.m. Poniżej Częstochowy w Progu Woźnickim wzniesienia są jeszcze wyższe i sięgają ponad 370m n.p.m.

Wyżyna Woźnicko-Wieluńska

W regionie znajduje się 5 opisanych podjazdów.

Podjazdy regionu Wyżyna Woźnicko-Wieluńska w bazie altimetr.pl (wg wysokości)