Wzniesienia Łódzkie

Wysoczyzna Łódzka to region leżący na wschód od miasta Łodzi. Najwyższy punkt krainy ma wysokość około 284 m n.p.m. do regionu wliczyłem też regiony bardziej równinne, leżące na zachód od Łodzi tj. Wysoczyzna Łaska oraz Kotlinę Sieradzką.

Wzniesienia Łódzkie

W regionie znajduje się 12 opisanych podjazdów.