Wysoczyzna Kaliska

Wysoczyzna Kaliska to część Niziny Południowowielkopolskiej w znajdująca się w okolicach Kalisza. Najwyższe punkty Wysoczyzny to Wzgórza Opatowsko-Malanowskie w okolicach Chełmc (189 m n.p.m.) i Wzgórza Wysockie w rejonie Wysocka Wielkiego (189 m n.p.m.). Główne miasta w regionie to Jarocin, Kalisz, Krotoszyn i Ostrów Wielkopolski.

Wysoczyzna Kaliska

W regionie znajduje się 6 opisanych podjazdów.