Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Wyżyna Śląska

Ranking fragmentów podjazdów szosowych i szutrowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż tylko szosowe
1. Chełmek na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.1km)0.1km - 13.3% (max 13%)