Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Wyżyna Sandomierska

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Bałtów na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.4km)0.3km - 16.4% (max 21%)
2. Ptkanów na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.5km)0.3km - 12.0% (max 14%)
3. GĂłry Wysokie z Nowych Kicharna pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.3km)0.2km - 12.1% (max 14%)