Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Wyżyna Olkuska

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Żary z Dubiena pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1.2km)0.6km - 12.1% (max 13%)
2. Szklary 2 na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.3km)0.3km - 16.0% (max 17%)
3. Biały Kościół z Doliny Prądnikana pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.4km)0.4km - 12.9% (max 14%)
4. Wielka Wieś z Ujazduna pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-0.9km)0.3km - 14.2% (max 16%)
5. Góra Siedlec z Dubiena drugim kilometrze podjazdu (1.4km-1.8km)0.4km - 12.1% (max 13%)
6. Wielka Wieś z Ujazduna pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.5km)0.4km - 11.6% (max 14%)
7. Ojców na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.6km)0.3km - 11.9% (max 13%)
8. Paczółtowice od Racławicna drugim kilometrze podjazdu (1.2km-1.4km)0.2km - 12.4% (max 13%)
9. Szklary na pierwszym kilometrze podjazdu (0.5km-0.7km)0.2km - 11.8% (max 13%)
10. Wola Kalinowska (ul.Kaliski) od strony Młynówna pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.4km)0.2km - 11.5% (max 12%)