Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Niecka Nidziańska

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Koniusza od Łyszkowicna pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.4km)0.3km - 11.7% (max 13%)
2. Cisie na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.3km)0.2km - 12.9% (max 14%)
3. Łazy z Przybysławic na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.4km)0.2km - 12.6% (max 13%)
4. Czaple Wielkie na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-0.6km)0.2km - 11.6% (max 13%)
5. Widnica na pierwszym kilometrze podjazdu (0.7km-0.9km)0.2km - 11.1% (max 13%)
6. Cisie na pierwszym kilometrze podjazdu (0.5km-0.6km)0.1km - 13.1% (max 13%)
7. Falniów-Wysiołek na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-0.5km)0.1km - 12.0% (max 12%)