Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Wyżyna Lubelska

Ranking fragmentów podjazdów szosowych i szutrowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż tylko szosowe
1. Wierzchoniów na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.4km)0.3km - 14.4% (max 17%)
2. Kazimierz Dolny (Kamieniołom) na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.3km)0.3km - 14.2% (max 17%)
3. Kazimierz dolny (Norowy Dół) na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.3km)0.3km - 12.9% (max 17%)
4. Kazimierz Dolny na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-0.6km)0.2km - 15.9% (max 18%)
5. Kazimierz Dolny (Wąwóz Małachowskiego) na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.3km)0.2km - 15.6% (max 17%)
6. Rąblów na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.5km)0.2km - 14.9% (max 15%)
7. Zbędowice na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.3km)0.2km - 12.4% (max 14%)
8. Kazimierz Dolny na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.2km)0.1km - 15.5% (max 16%)