Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Wyżyna Częstochowska

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Sławniów na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.7km)0.4km - 12.0% (max 13%)
2. Jangrot od strony Michałowkina pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.4km)0.2km - 12.5% (max 14%)
3. Bieńkówka z Siamoszycna pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-0.8km)0.2km - 11.0% (max 12%)
4. Zdów na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.1km)0.1km - 14.8% (max 15%)
5. Bieńkówka z Siamoszycna drugim kilometrze podjazdu (1km-1.1km)0.1km - 12.2% (max 12%)