Ranking najbardziej stromych fragmentów
w Wielkiej Brytanii

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Great Dun Fell z Knock (Pennines)na szóstym kilometrze podjazdu (5.2km-6.2km)1km - 13.7% (max 17%)
2. Holme Moss z Holmbridge (Pennines)na czwartym kilometrze podjazdu (3km-4km)1km - 11.3% (max 13%)
3. Kingston Hill (Nizina Angielska)na drugim kilometrze podjazdu (1.3km-2km)0.7km - 12.6% (max 15%)
4. Great Dun Fell z Knock (Pennines)na czwartym kilometrze podjazdu (3.4km-4km)0.6km - 12.0% (max 15%)
5. Great Dun Fell z Knock (Pennines)na drugim kilometrze podjazdu (1.8km-2.2km)0.4km - 11.5% (max 14%)
6. Holme Moss z Woodhead (Pennines)na drugim kilometrze podjazdu (1.4km-1.6km)0.2km - 12.8% (max 13%)
7. Kilm Lane (Nizina Angielska)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.5km)0.2km - 12.4% (max 13%)
8. Flackwell Heath (Nizina Angielska)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.5km)0.2km - 11.2% (max 13%)