Ranking najbardziej stromych fragmentów
w Liechtensteinie

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Gaflei (Alpy Retyckie)na dziewiątym kilometrze podjazdu (8.6km-10.4km)1.8km - 12.6% (max 14%)
2. Gaflei (Alpy Retyckie)na ósmym kilometrze podjazdu (7.6km-8km)0.4km - 14.6% (max 17%)
3. Malbun z Vaduz (Alpy Retyckie)na trzynastym kilometrze podjazdu (12.8km-13.4km)0.6km - 11.8% (max 13%)
4. Malbun z Vaduz (Alpy Retyckie)na jedynastym kilometrze podjazdu (10.8km-11.2km)0.4km - 11.8% (max 13%)