Ranking najbardziej stromych fragmentów
w Czechach

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Dvoračky od Rokytnic (Czeskie Karkonosze)na drugim kilometrze podjazdu (1km-3.4km)2.4km - 16.6% (max 21%)
2. Modre Sedlo od Peca (Czeskie Karkonosze)na czwartym kilometrze podjazdu (3.8km-6.6km)2.8km - 12.7% (max 18%)
3. Jelenka (Czeskie Karkonosze)na trzynastym kilometrze podjazdu (12.6km-14.8km)2.2km - 13.6% (max 18%)
4. Modre Sedlo od Peca (Czeskie Karkonosze)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-2.2km)1.4km - 14.0% (max 16%)
5. Chata Svornost (Jesioniki)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.8km)0.7km - 17.7% (max 23%)
6. Černá hora z Cernego Dolu (Czeskie Karkonosze)na trzynastym kilometrze podjazdu (12.4km-13.6km)1.2km - 13.3% (max 16%)
7. Skocznia Harrachov (Czeskie Karkonosze)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-0.9km)0.3km - 23.8% (max 29%)
8. Pražská Bouda od Peca (Czeskie Karkonosze)na drugim kilometrze podjazdu (1.3km-2.1km)0.8km - 15.0% (max 17%)
9. Leśni Bouda (Czeskie Karkonosze)na drugim kilometrze podjazdu (1.4km-2.1km)0.7km - 15.4% (max 21%)
10. Studentov (Czeskie Karkonosze)na trzecim kilometrze podjazdu (2.4km-3.2km)0.8km - 14.0% (max 16%)
11. Pražská Bouda od Peca (Czeskie Karkonosze)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.5km-1km)0.5km - 17.5% (max 22%)
12. Kamenna chata od Mosty u Jablunkova (Beskid Śląsko-Morawski)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1.4km)0.8km - 13.4% (max 17%)
13. Prašivá (CZK) z Ligoty Górnej (Beskid Śląsko-Morawski)na drugim kilometrze podjazdu (1.4km-2.2km)0.8km - 13.5% (max 15%)
14. Horská Chata Kozinec (Beskid Śląsko-Morawski)na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.8km)0.8km - 13.5% (max 15%)
15. Pražská Bouda od Černý Dul (Czeskie Karkonosze)na ósmym kilometrze podjazdu (7.2km-8km)0.8km - 13.4% (max 14%)
16. Studentov (Czeskie Karkonosze)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1.2km)0.6km - 15.0% (max 19%)
17. Růžová Hora od Velka Upa (Czeskie Karkonosze)na szóstym kilometrze podjazdu (5.4km-6km)0.6km - 15.2% (max 17%)
.... Růžová Hora od Mala Upa (Czeskie Karkonosze)na piątym kilometrze podjazdu (4.6km-5.2km)0.6km - 15.2% (max 17%)
19. Studentov (Czeskie Karkonosze)na drugim kilometrze podjazdu (1.6km-2km)0.4km - 18.1% (max 23%)
20. Modre Sedlo z Dolny Dvur (Czeskie Karkonosze)na trzynastym kilometrze podjazdu (12.2km-13.2km)1km - 11.8% (max 13%)
21. Zálesí z Javornika (Góry Złote)na ósmym kilometrze podjazdu (7km-7.6km)0.6km - 14.9% (max 17%)
22. Vysoka Srbska (Góry Stołowe)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-0.8km)0.4km - 16.9% (max 25%)
23. Kościół P. M. Pomocné (okolice) (Jesioniki)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.7km-1.2km)0.5km - 15.2% (max 18%)
24. Hrcava (Beskid Śląsko-Morawski)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.8km)0.7km - 12.5% (max 16%)
25. Pražská Bouda zawijasami (Czeskie Karkonosze)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.7km-1.1km)0.4km - 16.1% (max 20%)
26. Petrova Bouda (Czeskie Karkonosze)na dziesiątym kilometrze podjazdu (9km-9.6km)0.6km - 13.1% (max 14%)
27. Pražská Bouda od Černý Dul (Czeskie Karkonosze)na szóstym kilometrze podjazdu (5.4km-6km)0.6km - 12.7% (max 14%)
28. Leśni Bouda (Czeskie Karkonosze)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.7km-1km)0.3km - 17.7% (max 19%)
29. Lysá hora (Beskid Śląsko-Morawski)na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.6km)0.6km - 12.3% (max 14%)
30. Bahanec z Pisku (Beskid Śląski)na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.6km)0.6km - 12.2% (max 14%)
31. Pardubické Boudy (Czeskie Karkonosze)na ósmym kilometrze podjazdu (7.4km-8km)0.6km - 12.3% (max 14%)
32. Dlouhe Strane od Loucna nad Desnou (Jesioniki)na szóstym kilometrze podjazdu (5.6km-6km)0.4km - 15.0% (max 15%)
33. Růžová Hora od Velka Upa (Czeskie Karkonosze)na czwartym kilometrze podjazdu (3km-3.4km)0.4km - 14.3% (max 19%)
.... Růžová Hora od Mala Upa (Czeskie Karkonosze)na trzecim kilometrze podjazdu (2.2km-2.6km)0.4km - 14.3% (max 19%)
35. Jizbice z Lipi (Góry Bystrzyckie i Orlickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.5km)0.3km - 16.8% (max 21%)
36. Pardubické Boudy (Czeskie Karkonosze)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.8km)0.6km - 11.7% (max 15%)
37. Ještěd z Křižan (Grzbiet Jesztiedzko-Kozakowski)na dziesiątym kilometrze podjazdu (9km-9.6km)0.6km - 11.8% (max 13%)
.... Ještěd z Liberca (Grzbiet Jesztiedzko-Kozakowski)na ósmym kilometrze podjazdu (7.2km-7.8km)0.6km - 11.8% (max 13%)
39. Lysá hora (Beskid Śląsko-Morawski)na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.4km)0.4km - 14.5% (max 15%)
40. Pražská Bouda zawijasami (Czeskie Karkonosze)na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.4km)0.4km - 14.1% (max 18%)
41. Leśni Bouda (Czeskie Karkonosze)na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.4km)0.4km - 13.6% (max 17%)
42. Klinovec z Ostrov nad Ohri (Rudawy - Krušné hory)na dziewiątym kilometrze podjazdu (8.6km-9.2km)0.6km - 11.1% (max 12%)
43. Javorový Vrch (Beskid Śląsko-Morawski)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.2km)0.4km - 13.5% (max 15%)
44. Lysá hora (Beskid Śląsko-Morawski)na piątym kilometrze podjazdu (4.8km-5.2km)0.4km - 13.3% (max 14%)
45. Kohútka z Nový Hrozenkov (Beskid Śląsko-Morawski)na siódmym kilometrze podjazdu (6.4km-6.8km)0.4km - 13.2% (max 14%)
46. Ondrejovice (Jesioniki)na drugim kilometrze podjazdu (1.4km-1.9km)0.5km - 11.7% (max 13%)
47. Horská Chata Kozinec (Beskid Śląsko-Morawski)na trzecim kilometrze podjazdu (2km-2.4km)0.4km - 12.9% (max 14%)
48. Pražská Bouda od Černý Dul (Czeskie Karkonosze)na piątym kilometrze podjazdu (4.2km-4.6km)0.4km - 12.6% (max 15%)
49. Dvoračky od Harrachova (Czeskie Karkonosze)na szóstym kilometrze podjazdu (5.4km-5.6km)0.2km - 18.1% (max 18%)
50. Pražská Bouda zawijasami (Czeskie Karkonosze)na trzecim kilometrze podjazdu (2.1km-2.4km)0.3km - 14.4% (max 17%)