Ranking najbardziej stromych fragmentów
w Czarnogórze

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Sedlo Uvita Greda od Canyon Piva (Durmitor)na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.6km)0.6km - 12.2% (max 13%)