Ranking najbardziej stromych fragmentów
na Cyprze

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Olympos z Saittas (Cypr)na piątym kilometrze podjazdu (4.2km-4.6km)0.4km - 12.1% (max 14%)