Ranking najbardziej stromych fragmentów
w Austrii

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Grosser Oscheniksee (Wysokie Taury)na jedynastym kilometrze podjazdu (10.8km-16km)5.2km - 13.5% (max 20%)
2. Wurzen Pass od Villach (Karawanki)na trzecim kilometrze podjazdu (2.6km-4.8km)2.2km - 14.8% (max 21%)
3. Grosser Oscheniksee (Wysokie Taury)na ósmym kilometrze podjazdu (7.8km-10.6km)2.8km - 12.8% (max 15%)
4. Turracher Hohe od Ebene Reichenau (Alpy Noryckie)na drugim kilometrze podjazdu (1.6km-4.4km)2.8km - 12.2% (max 14%)
5. Kühtai z Haiming (Alpy Stubaier i Ötztalskie)na drugim kilometrze podjazdu (1.2km-3.6km)2.4km - 12.4% (max 14%)
6. Pillerhohe od Prutz (Alpy Stubaier i Ötztalskie)na trzecim kilometrze podjazdu (2.8km-5.2km)2.4km - 11.8% (max 16%)
7. Falkertsee (Alpy Noryckie)na siódmym kilometrze podjazdu (6km-7.6km)1.6km - 12.7% (max 16%)
8. Falkertsee (Alpy Noryckie)na czwartym kilometrze podjazdu (3.8km-5.6km)1.8km - 12.0% (max 15%)
9. Turracher Hohe od Ebene Reichenau (Alpy Noryckie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1.2km)0.6km - 20.9% (max 23%)
10. Rettenbachferner z Solden (Alpy Stubaier i Ötztalskie)na trzecim kilometrze podjazdu (2.2km-4km)1.8km - 12.0% (max 14%)
11. Zollnerhohe od Weidenburga (Alpy Karnickie)na trzecim kilometrze podjazdu (2.2km-4km)1.8km - 12.0% (max 14%)
12. Zillertaler Höhenstrasse z Hippach (Alpy Zillertaler)na jedynastym kilometrze podjazdu (10km-11.6km)1.6km - 12.3% (max 17%)
13. Rettenbachferner z Solden (Alpy Stubaier i Ötztalskie)na ósmym kilometrze podjazdu (7.8km-9.2km)1.4km - 12.4% (max 16%)
14. Rettenbachferner z Solden (Alpy Stubaier i Ötztalskie)na piątym kilometrze podjazdu (4.4km-5.8km)1.4km - 11.8% (max 15%)
15. Dientener Sattel od Bischofshofen (Alpy Salzburskie)na trzynastym kilometrze podjazdu (12.8km-13.6km)0.8km - 15.8% (max 17%)
16. Zillertaler Höhenstrasse z Hippach (Alpy Zillertaler)na siódmym kilometrze podjazdu (6km-7.4km)1.4km - 11.9% (max 14%)
17. Zollnerhohe od Weidenburga (Alpy Karnickie)na siódmym kilometrze podjazdu (6.2km-7.2km)1km - 14.0% (max 16%)
18. Grosser Oscheniksee (Wysokie Taury)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-1.2km)1km - 13.7% (max 18%)
19. Zollnerhohe od Weidenburga (Alpy Karnickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-1.6km)1.4km - 11.5% (max 13%)
20. Timmls (Alpy Stubaier i Ötztalskie)na trzecim kilometrze podjazdu (2km-3km)1km - 13.5% (max 15%)
21. Hochtor od Rojach (Wysokie Taury)na osiemnastym kilometrze podjazdu (17.6km-18.8km)1.2km - 12.1% (max 14%)
22. Jerzens (Alpy Stubaier i Ötztalskie)na trzecim kilometrze podjazdu (2.4km-3.6km)1.2km - 11.8% (max 14%)
23. Hahntennjoch z Imst (Alpy Lechtalskie)na ósmym kilometrze podjazdu (7.2km-8.2km)1km - 12.6% (max 16%)
24. Edelweißspitze z Fusch (Wysokie Taury)na dwunastym kilometrze podjazdu (11.6km-12.6km)1km - 12.5% (max 14%)
25. Furkajoch z Rankweil (Alpy Retyckie)na dwudziestym pierwszym kilometrze podjazdu (20.6km-21.4km)0.8km - 13.0% (max 14%)
26. Hochsolden od Solden (Alpy Stubaier i Ötztalskie)na drugim kilometrze podjazdu (1.2km-2km)0.8km - 13.0% (max 14%)
27. Kühtai z Haiming (Alpy Stubaier i Ötztalskie)na siódmym kilometrze podjazdu (6.6km-7.6km)1km - 11.6% (max 13%)
28. Kaunertal z Prutz (Alpy Stubaier i Ötztalskie)na trzydziestym pierwszym kilometrze podjazdu (30.4km-31.4km)1km - 11.5% (max 13%)
29. Gaisberg od Hauberg (Alpy Salzburskie)na siódmym kilometrze podjazdu (6.6km-7.2km)0.6km - 14.2% (max 15%)
30. Zillertaler Höhenstrasse z Hippach (Alpy Zillertaler)na dwunastym kilometrze podjazdu (11.8km-12.6km)0.8km - 12.2% (max 15%)
31. Gaisberg od Hauberg (Alpy Salzburskie)na ósmym kilometrze podjazdu (7.8km-8.4km)0.6km - 14.2% (max 16%)
32. Furkajoch z Rankweil (Alpy Retyckie)na siedemnastym kilometrze podjazdu (16.2km-17km)0.8km - 12.3% (max 14%)
33. Rettenbachferner z Solden (Alpy Stubaier i Ötztalskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.6km)0.8km - 12.1% (max 13%)
34. Falkertsee (Alpy Noryckie)na trzecim kilometrze podjazdu (2.6km-3.2km)0.6km - 13.8% (max 15%)
35. Kühtai z Haiming (Alpy Stubaier i Ötztalskie)na czwartym kilometrze podjazdu (3.8km-4.6km)0.8km - 11.9% (max 13%)
36. Rettenbachferner z Solden (Alpy Stubaier i Ötztalskie)na siódmym kilometrze podjazdu (6.6km-7.4km)0.8km - 11.7% (max 14%)
37. Hochsolden od Solden (Alpy Stubaier i Ötztalskie)na szóstym kilometrze podjazdu (5.6km-6km)0.4km - 16.2% (max 18%)
38. Hochsolden od Solden (Alpy Stubaier i Ötztalskie)na piątym kilometrze podjazdu (4.2km-5km)0.8km - 11.4% (max 13%)
39. Burgstein z Runhofu (Alpy Stubaier i Ötztalskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.6km)0.8km - 11.4% (max 12%)
40. Kühtai z Haiming (Alpy Stubaier i Ötztalskie)na czternastym kilometrze podjazdu (13.2km-14km)0.8km - 11.2% (max 13%)
41. Kühtai z Haiming (Alpy Stubaier i Ötztalskie)na szóstym kilometrze podjazdu (5.4km-6.2km)0.8km - 11.2% (max 13%)
42. Graupn-Höhe od Ebene Reichenau (Alpy Noryckie)na siódmym kilometrze podjazdu (6.8km-7.6km)0.8km - 10.9% (max 13%)
43. Grosser Oscheniksee (Wysokie Taury)na siedemnastym kilometrze podjazdu (16.2km-16.8km)0.6km - 12.6% (max 14%)
44. Jerzens (Alpy Stubaier i Ötztalskie)na piątym kilometrze podjazdu (4km-4.6km)0.6km - 12.5% (max 13%)
45. Hochsolden od Solden (Alpy Stubaier i Ötztalskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.6km)0.6km - 12.2% (max 13%)
46. Graupn-Höhe od Ebene Reichenau (Alpy Noryckie)na trzynastym kilometrze podjazdu (12.4km-12.8km)0.4km - 14.7% (max 15%)
47. Edelweißspitze z Fusch (Wysokie Taury)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-1km)0.6km - 11.8% (max 14%)
48. Zollnerhohe od Weidenburga (Alpy Karnickie)na ósmym kilometrze podjazdu (7.6km-8km)0.4km - 14.5% (max 16%)
49. Zillertaler Höhenstrasse z Hippach (Alpy Zillertaler)na trzecim kilometrze podjazdu (2.2km-2.8km)0.6km - 11.8% (max 14%)
50. Zillertaler Höhenstrasse z Hippach (Alpy Zillertaler)na dziewiątym kilometrze podjazdu (8.4km-8.8km)0.4km - 14.6% (max 15%)