Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Pogórze Wiśnickie

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Godów od Porąbki Uszewskiejna pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.7km)0.6km - 14.6% (max 17%)
2. Borówna od Chronowana pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.4km)0.4km - 14.6% (max 20%)
3. Stryszowa na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1.1km)0.5km - 13.4% (max 14%)
4. Okocim od południa na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.8km)0.5km - 11.5% (max 14%)
5. Krzyworzeka na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.6km)0.4km - 12.7% (max 13%)
6. Buczyna na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.5km)0.4km - 12.6% (max 14%)
7. Bocheniec od Jadownikna trzecim kilometrze podjazdu (2.8km-3.2km)0.4km - 12.5% (max 15%)
8. Zręczyce z Gdowana pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.5km)0.3km - 14.4% (max 15%)
9. Cichawka na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-0.7km)0.3km - 14.3% (max 15%)
10. Dziurak z Droginina pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.6km)0.3km - 13.5% (max 17%)