Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Pogórze Dynowskie

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Godowa na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.7km)0.6km - 16.2% (max 20%)
2. Borówki na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1.2km)0.6km - 14.3% (max 17%)
3. Sucha z Czarnorzek na drugim kilometrze podjazdu (1.1km-1.7km)0.6km - 14.1% (max 20%)
4. Jawornik Przedmieście Góra na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.6km)0.4km - 16.3% (max 20%)
5. Czarnorzeki od Korczynana pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.3km)0.5km - 13.6% (max 18%)
6. Połomia od Babicyna drugim kilometrze podjazdu (1km-1.6km)0.6km - 12.3% (max 14%)
7. Połomia od Lubenina pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1.2km)0.6km - 11.9% (max 13%)
8. Lubenia na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-0.8km)0.4km - 14.1% (max 17%)
9. Brzeżanka od Stryżowana czwartym kilometrze podjazdu (3.6km-4km)0.4km - 14.0% (max 16%)
10. Brzeżanka od Wysokiejna drugim kilometrze podjazdu (1.2km-1.6km)0.4km - 13.9% (max 16%)