Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Pogórze Śląskie

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Zamarski od Kostkowicna pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-0.6km)0.2km - 14.9% (max 15%)
2. Chełm z Goleszowa na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1km)0.2km - 11.7% (max 13%)
3. Bielsko-Biała (Żeleńskiego) na drugim kilometrze podjazdu (1.1km-1.2km)0.1km - 14.8% (max 15%)