Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Pogórze Rożnowskie

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Wysokie z Męcinyna drugim kilometrze podjazdu (1.4km-2.6km)1.2km - 12.2% (max 15%)
2. Polichty z Brzozowejna pierwszym kilometrze podjazdu (0.5km-1.3km)0.8km - 14.4% (max 22%)
3. Wytrzyszczka na Będzieszynęna pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.6km)0.6km - 16.0% (max 23%)
4. Dąbrowska Góra (szczyt) z Wielogłowy na trzecim kilometrze podjazdu (2.6km-3.6km)1km - 12.5% (max 14%)
5. Krzyżówka na Lubince z Janowic Górnychna pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.8km)0.6km - 15.3% (max 17%)
6. Jamna na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.8km)0.7km - 13.4% (max 18%)
7. Przydonica na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.7km)0.5km - 15.0% (max 17%)
8. Szczepanowice z Pleśnejna pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1.3km)0.7km - 12.6% (max 14%)
9. Boguszowa z Piątkowej-Łęgna pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.2km)0.4km - 15.8% (max 21%)
10. Jelna Działy z Lipiena drugim kilometrze podjazdu (1.4km-2.2km)0.8km - 11.4% (max 12%)