Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Pogórze Przemyskie

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Bircza (ul. Słoneczna) na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.8km)0.6km - 13.5% (max 14%)
2. Przemyśl (Zniesienie ulicą Tatarska) na pierwszym kilometrze podjazdu (0.5km-1km)0.5km - 13.2% (max 14%)
3. Kalwaria Pacławska od Fredropolana pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1km)0.4km - 13.2% (max 17%)
4. Kalwaria Pacławska od Fredropolana drugim kilometrze podjazdu (1.3km-1.7km)0.4km - 12.8% (max 16%)
5. Ostra Kiczerka od Leszczawy Dolnejna pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.6km)0.4km - 12.7% (max 14%)
6. Słonne na drugim kilometrze podjazdu (1.2km-1.4km)0.2km - 13.3% (max 13%)
7. Kalwaria Pacławska od Huwnikna drugim kilometrze podjazdu (1.6km-1.8km)0.2km - 12.5% (max 13%)
8. Kalwaria Pacławska od Fredropolana drugim kilometrze podjazdu (1.8km-2km)0.2km - 11.6% (max 13%)
9. Przemyśl /Winna Góra/ na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.4km)0.1km - 14.3% (max 14%)
10. Kalwaria Pacławska od Fredropolana pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.4km)0.1km - 12.4% (max 12%)