Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Pogórze Kaczawskie

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Tarczyn z Wleniana pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-1.2km)0.8km - 13.0% (max 16%)
2. Zamek Grodziec na drugim kilometrze podjazdu (1.1km-1.5km)0.4km - 12.7% (max 16%)