Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Pogórze Izerskie

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Miłoszów na pierwszym kilometrze podjazdu (0.5km-1.2km)0.7km - 12.8% (max 14%)
2. Iwanica od Kwieciszowicna pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.5km)0.3km - 12.0% (max 13%)