Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Pogórze Ciężkowickie

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Liwocz z Brzyskana trzecim kilometrze podjazdu (2.4km-2.8km)0.4km - 18.7% (max 22%)
.... Liwocz z Brzyska (wersja II)na trzecim kilometrze podjazdu (2.4km-2.8km)0.4km - 18.7% (max 22%)
3. Kwiatonowice z Bugajna pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.8km)0.5km - 14.7% (max 16%)
4. Liwocz z Brzyskana drugim kilometrze podjazdu (1.6km-2km)0.4km - 16.2% (max 18%)
5. Góra św. Marcina od alei Tarnowskichna drugim kilometrze podjazdu (1km-1.6km)0.6km - 12.3% (max 14%)
6. Kokocz ze Zwiernikana drugim kilometrze podjazdu (1.8km-2.2km)0.4km - 13.4% (max 14%)
7. Bystra na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.7km)0.5km - 11.6% (max 13%)
8. Ostry Kamień od Ryglicna czwartym kilometrze podjazdu (3.8km-4.2km)0.4km - 13.0% (max 13%)
9. Trzemeska Góra z Łękawicyna pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.4km)0.4km - 12.4% (max 14%)
10. Kokocz z Lubczyna trzecim kilometrze podjazdu (2km-2.4km)0.4km - 11.9% (max 14%)