Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Nizina Angielska

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Kingston Hill na drugim kilometrze podjazdu (1.3km-2km)0.7km - 12.6% (max 15%)
2. Kilm Lane na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.5km)0.2km - 12.4% (max 13%)
3. Flackwell Heath na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.5km)0.2km - 11.2% (max 13%)