Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Masyw Ślęży

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Strzegomiany od Sobótkina trzecim kilometrze podjazdu (2.3km-2.5km)0.2km - 13.2% (max 14%)
.... Strzegomiany od Letniskowejna pierwszym kilometrze podjazdu (0.7km-0.9km)0.2km - 13.2% (max 14%)