Ranking najbardziej stromych fragmentów
(okolice miasta Żywiec)

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Magurka Wilkowicka (Beskid Mały)na czwartym kilometrze podjazdu (3.6km-6km)2.4km - 12.8% (max 17%)
2. Nowy Świat (Beskid Mały)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-1.5km)1.2km - 14.9% (max 20%)
3. Kocierz ulicą Widokową (Beskid Mały)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.9km)0.7km - 16.4% (max 19%)
4. Madeje z Jeleśni (Beskid Makowski)na trzecim kilometrze podjazdu (2km-3.2km)1.2km - 12.5% (max 14%)
5. Łysa Przełecz od Straconki (Beskid Mały)na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.7km)0.7km - 15.5% (max 19%)
6. Przełęcz Karkoszczonka (Beskid Śląski)na trzecim kilometrze podjazdu (2.3km-2.7km)0.4km - 19.4% (max 22%)
7. Szczyrk /Podmagura/ ulicą Wrzosową (Beskid Śląski)na drugim kilometrze podjazdu (1.4km-2km)0.6km - 15.6% (max 16%)
8. Szczyrk /Podmagura/ ulicą Wrzosową (Beskid Śląski)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1.2km)0.6km - 14.8% (max 17%)
9. Łysina z Łękawicy (Beskid Mały)na piątym kilometrze podjazdu (4km-4.6km)0.6km - 14.4% (max 15%)
10. Groniaki (Beskid Mały)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.6km)0.5km - 15.4% (max 19%)
11. Szczyrk /Podmagura/ ulicą Wrzosową (Beskid Śląski)na trzecim kilometrze podjazdu (2.2km-2.6km)0.4km - 15.1% (max 16%)
12. Łopaci Łaz z Kocierza Moszczanickiego (Beskid Mały)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.5km)0.4km - 14.6% (max 17%)
13. Łopaci Łaz z Kocierza Moszczanickiego (Beskid Mały)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1km)0.4km - 14.5% (max 17%)
14. Przełęcz Targanicka z Targanic (Beskid Mały)na drugim kilometrze podjazdu (1.4km-1.8km)0.4km - 14.2% (max 19%)
15. Przełęcz Rychwaldzka od Rychwałdku (Beskid Makowski)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.9km-1.3km)0.4km - 13.7% (max 15%)
16. Międzybrodzie Bialskie (Beskid Mały)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.5km)0.3km - 14.9% (max 19%)
17. Schronisko Lasek od Pewli Wielkiej (Beskid Makowski)na trzecim kilometrze podjazdu (2.4km-2.6km)0.2km - 17.3% (max 17%)
18. Przełęcz u Poloka z Sopotni Małej (Beskid Żywiecki)na trzecim kilometrze podjazdu (2km-2.4km)0.4km - 12.1% (max 14%)
19. Kocierz z Targanic (Beskid Mały)na trzecim kilometrze podjazdu (2.6km-3km)0.4km - 11.8% (max 12%)
20. Przełęcz Targanicka z Porąbki (Beskid Mały)na ósmym kilometrze podjazdu (7km-7.4km)0.4km - 11.7% (max 13%)