Ranking najbardziej stromych fragmentów
(okolice miasta Sanok)

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Sucha z Czarnorzek (Pogórze Dynowskie)na drugim kilometrze podjazdu (1.1km-1.7km)0.6km - 14.1% (max 20%)
2. Strzyżów (ul. Działy) (Pogórze Strzyżowskie)na drugim kilometrze podjazdu (1.1km-1.5km)0.4km - 15.3% (max 18%)
3. Czarnorzeki od Korczyna (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.3km)0.5km - 13.6% (max 18%)
4. Kolasznia z Polany (Bieszczady i Góry Słonne)na trzecim kilometrze podjazdu (2.2km-2.8km)0.6km - 11.9% (max 14%)
5. Chwaniów od Wojtkówki (Bieszczady i Góry Słonne)na trzecim kilometrze podjazdu (2.6km-3km)0.4km - 14.7% (max 16%)
6. Brzeżanka od Stryżowa (Pogórze Dynowskie)na czwartym kilometrze podjazdu (3.6km-4km)0.4km - 14.0% (max 16%)
7. Jawor z Bóbrki (Bieszczady i Góry Słonne)na drugim kilometrze podjazdu (1.4km-2km)0.6km - 11.5% (max 12%)
8. Brzeżanka od Wysokiej (Pogórze Dynowskie)na drugim kilometrze podjazdu (1.2km-1.6km)0.4km - 13.9% (max 16%)
9. Bezmiechowa Górna (Bieszczady i Góry Słonne)na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.4km)0.4km - 13.8% (max 15%)
10. Zamek Kamieniec z Odrzykonia (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.6km)0.4km - 13.2% (max 17%)
11. Gruszka od Tarnawy Dolnej (Bieszczady i Góry Słonne)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-0.9km)0.5km - 11.9% (max 14%)
12. Gwoźnica Dolna (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1km)0.4km - 12.9% (max 15%)
13. Pustelnia Św. Jana (Beskid Niski )na drugim kilometrze podjazdu (1.3km-1.5km)0.2km - 17.6% (max 22%)
14. Bezmiechowa Górna (Bieszczady i Góry Słonne)na drugim kilometrze podjazdu (1.8km-2.1km)0.3km - 14.2% (max 18%)
15. Przełęcz Żebrak od Rabe (Bieszczady i Góry Słonne)na ósmym kilometrze podjazdu (7.4km-7.8km)0.4km - 12.1% (max 15%)
16. Chwaniów od Wańkowej (Bieszczady i Góry Słonne)na szóstym kilometrze podjazdu (5km-5.4km)0.4km - 11.6% (max 14%)
17. Orzechówka (Pogórze Dynowskie)na trzecim kilometrze podjazdu (2km-2.3km)0.3km - 13.2% (max 16%)
18. Przełęcz Przysłup od Tyrawy Wołoskiej (Bieszczady i Góry Słonne)na trzecim kilometrze podjazdu (2.4km-2.8km)0.4km - 11.6% (max 13%)
19. Blizianka wersja II (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.7km)0.4km - 11.6% (max 13%)
20. Gwoździanka od Żarnowej (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.1km)0.3km - 12.6% (max 14%)