Ranking najbardziej stromych fragmentów
(okolice miasta Rzeszów)

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Borówki (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1.2km)0.6km - 14.3% (max 17%)
2. Jawornik Przedmieście Góra (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.6km)0.4km - 16.3% (max 20%)
3. Strzyżów (ul. Działy) (Pogórze Strzyżowskie)na drugim kilometrze podjazdu (1.1km-1.5km)0.4km - 15.3% (max 18%)
4. Połomia od Babicy (Pogórze Dynowskie)na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.6km)0.6km - 12.3% (max 14%)
5. Lubenia (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-0.8km)0.4km - 14.1% (max 17%)
6. Brzeżanka od Stryżowa (Pogórze Dynowskie)na czwartym kilometrze podjazdu (3.6km-4km)0.4km - 14.0% (max 16%)
7. Brzeżanka od Wysokiej (Pogórze Dynowskie)na drugim kilometrze podjazdu (1.2km-1.6km)0.4km - 13.9% (max 16%)
8. Gwoźnica Dolna (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1km)0.4km - 12.9% (max 15%)
9. Okop (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.4km)0.3km - 14.2% (max 17%)
10. Łany (ul. Smosarska) (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.1km)0.3km - 13.6% (max 16%)
11. Straszydle Lecka (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.4km)0.3km - 13.2% (max 16%)
12. Blizianka wersja II (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.7km)0.4km - 11.6% (max 13%)
13. Gwoździanka od Żarnowej (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.1km)0.3km - 12.6% (max 14%)
14. Sołonka (Pogórze Dynowskie)na drugim kilometrze podjazdu (1.9km-2.2km)0.3km - 12.3% (max 14%)
15. Jawornik Polski (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.4km)0.3km - 12.1% (max 14%)
16. Malawa (Szpitalna) (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-0.9km)0.3km - 11.8% (max 14%)
17. Grochowiczna od Babicy (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.2km)0.2km - 14.4% (max 16%)
18. Borki Chechełskie od Ropczyc (Pogórze Strzyżowskie)na drugim kilometrze podjazdu (1.2km-1.5km)0.3km - 11.1% (max 13%)
19. Sietesz (Pogórze Dynowskie)na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.3km)0.3km - 11.0% (max 13%)
20. Brzezówka (Pogórze Dynowskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.9km-1.1km)0.2km - 13.3% (max 14%)