Ranking najbardziej stromych fragmentów
(okolice miasta Radom)

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Mirzec (Garb Gielniowski i Równina Radomska)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.5km)0.2km - 11.5% (max 13%)