Ranking najbardziej stromych fragmentów
(okolice miasta Nowy Sącz)

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Laskowa (Beskid Wyspowy)na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.9km)0.9km - 20.5% (max 28%)
2. Popowice (Beskid Sądecki)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-2km)1.6km - 15.0% (max 19%)
3. Carchla pod Modynią (Beskid Wyspowy)na trzecim kilometrze podjazdu (2.2km-3.2km)1km - 18.0% (max 22%)
4. Pasierbiecka Góra od Limanowej (Beskid Wyspowy)na czwartym kilometrze podjazdu (3.6km-5km)1.4km - 14.2% (max 20%)
5. Łomnica Zdrój (Beskid Sądecki)na czwartym kilometrze podjazdu (3.8km-4.6km)0.8km - 18.6% (max 24%)
6. Łomnica Zdrój (Króle) z Piwnicznej (Beskid Sądecki)na trzecim kilometrze podjazdu (2.2km-3.6km)1.4km - 14.2% (max 15%)
7. Kotelnica od Tylmanowej (Gorce i Pieniny)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-1.5km)1.1km - 15.6% (max 23%)
8. Szczawnica (Języki) (Beskid Sądecki)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.8km)1km - 16.0% (max 22%)
9. Piwniczna Zdrój (Zabanie) (Beskid Sądecki)na drugim kilometrze podjazdu (1km-2.2km)1.2km - 14.7% (max 19%)
10. Życzanów (Beskid Sądecki)na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.8km)0.8km - 17.5% (max 25%)
11. Mordarka z Limanowej (Beskid Wyspowy)na czwartym kilometrze podjazdu (3.4km-4.8km)1.4km - 13.3% (max 16%)
12. Łopusze Wschodnie (Beskid Wyspowy)na czwartym kilometrze podjazdu (3.2km-4.4km)1.2km - 14.1% (max 17%)
13. Kąty (Beskid Wyspowy)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1.3km)0.7km - 18.2% (max 22%)
14. Chełm od Chomranic (Beskid Wyspowy)na trzecim kilometrze podjazdu (2km-3km)1km - 15.2% (max 20%)
15. Makowica od Młynne (Beskid Wyspowy)na trzecim kilometrze podjazdu (2km-3km)1km - 15.1% (max 18%)
16. Pod Modyniankę (Beskid Niski)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.8km)1km - 14.9% (max 16%)
17. Rozdziele od Kamionki Małej (Beskid Wyspowy)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.7km)0.6km - 18.5% (max 23%)
18. Cisowy Dział od Zakiczni (Beskid Wyspowy)na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.7km)0.7km - 16.0% (max 24%)
19. Jodłowa Góra (Beskid Niski)na siódmym kilometrze podjazdu (6km-6.8km)0.8km - 15.4% (max 18%)
20. Obidza z Piwnicznej-Zdrój (Beskid Sądecki)na ósmym kilometrze podjazdu (7km-8.2km)1.2km - 12.3% (max 16%)