Ranking najbardziej stromych fragmentów
(okolice miasta Limanowa)

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Laskowa (Beskid Wyspowy)na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.9km)0.9km - 20.5% (max 28%)
2. Pasierbiecka Góra od Limanowej (Beskid Wyspowy)na czwartym kilometrze podjazdu (3.6km-5km)1.4km - 14.2% (max 20%)
3. Mordarka z Limanowej (Beskid Wyspowy)na czwartym kilometrze podjazdu (3.4km-4.8km)1.4km - 13.3% (max 16%)
4. Łopusze Wschodnie (Beskid Wyspowy)na czwartym kilometrze podjazdu (3.2km-4.4km)1.2km - 14.1% (max 17%)
5. Makowica od Młynne (Beskid Wyspowy)na trzecim kilometrze podjazdu (2km-3km)1km - 15.1% (max 18%)
6. Rozdziele od Kamionki Małej (Beskid Wyspowy)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.7km)0.6km - 18.5% (max 23%)
7. Cisowy Dział od Zakiczni (Beskid Wyspowy)na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.7km)0.7km - 16.0% (max 24%)
8. Wysokie z Męciny (Pogórze Rożnowskie)na drugim kilometrze podjazdu (1.4km-2.6km)1.2km - 12.2% (max 15%)
9. Zagórów (Beskid Wyspowy)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.7km-1.2km)0.5km - 17.1% (max 21%)
10. Mordarka z Limanowej (Beskid Wyspowy)na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.8km)0.8km - 12.7% (max 15%)
11. Jaworz od Męciny (Beskid Wyspowy)na czwartym kilometrze podjazdu (3.4km-4km)0.6km - 14.3% (max 19%)
12. Kaleń ze Żbikowic (Beskid Wyspowy)na szóstym kilometrze podjazdu (5.8km-6.2km)0.4km - 17.4% (max 18%)
13. Cisowy Dział od Młyńczyska (Beskid Wyspowy)na drugim kilometrze podjazdu (1.2km-1.6km)0.4km - 16.7% (max 20%)
14. Makowica od Młynne (Beskid Wyspowy)na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.6km)0.6km - 13.5% (max 16%)
15. Góra Jabłoniec z Limanowej (Beskid Wyspowy)na trzecim kilometrze podjazdu (2.2km-2.8km)0.6km - 12.7% (max 14%)
16. Przysiółek Oślak od Strzeszyc (Beskid Wyspowy)na piątym kilometrze podjazdu (4km-4.4km)0.4km - 15.0% (max 17%)
17. Jeżowa Woda (Beskid Wyspowy)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.6km)0.4km - 14.8% (max 15%)
18. Przysiółek Oślak od Strzeszyc (Beskid Wyspowy)na czwartym kilometrze podjazdu (3.2km-3.6km)0.4km - 12.6% (max 16%)
19. Krosna (Beskid Wyspowy)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.5km-0.7km)0.2km - 17.5% (max 18%)
20. Przełęcz pod Sałaszem z Mordarki (Beskid Wyspowy)na drugim kilometrze podjazdu (1.4km-1.8km)0.4km - 12.3% (max 14%)