Ranking najbardziej stromych fragmentów
(okolice miasta Kłodzko)

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Góra Św. Anny z Nowej Rudy (Góry Kamienne)na drugim kilometrze podjazdu (1.2km-2.4km)1.2km - 11.6% (max 14%)
2. Studzienno z Wambierzyc (Góry Stołowe)na drugim kilometrze podjazdu (1.2km-1.6km)0.4km - 19.0% (max 23%)
3. Góra Wszystkich Świętych od Słupca (Góry Kamienne)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-1.4km)1km - 11.8% (max 15%)
4. Pokrzywno z Polanicy Zdrój (Góry Bystrzyckie i Orlickie)na drugim kilometrze podjazdu (1.8km-2.6km)0.8km - 13.2% (max 16%)
5. Zálesí z Javornika (Góry Złote)na ósmym kilometrze podjazdu (7km-7.6km)0.6km - 14.9% (max 17%)
6. Dębowina z Morzyszowa (Góry Bardzkie)na drugim kilometrze podjazdu (1.1km-1.8km)0.7km - 13.3% (max 15%)
7. Pokrzywno ulicą Sienkiewicza (Góry Bystrzyckie i Orlickie)na drugim kilometrze podjazdu (1.1km-1.8km)0.7km - 13.3% (max 16%)
8. Wójtowice (Góry Bystrzyckie i Orlickie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.7km)0.6km - 13.3% (max 17%)
9. Twierdza Srebrna Góra (Góry Bardzkie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.4km)0.6km - 13.2% (max 14%)
10. Czarna Góra od Pławnicy (Góry Złote i Masyw Śnieżnika)na szóstym kilometrze podjazdu (5.6km-6.4km)0.8km - 11.4% (max 13%)
11. Czarna Góra od Pławnicy (Góry Złote i Masyw Śnieżnika)na trzynastym kilometrze podjazdu (12.4km-13km)0.6km - 11.2% (max 13%)
.... Czarna Góra od Stronia Śląskiego (Góry Złote i Masyw Śnieżnika)na dziesiątym kilometrze podjazdu (9.6km-10.2km)0.6km - 11.2% (max 13%)
13. Przełęcz Wilcza od Opolnicy (Góry Bardzkie)na siódmym kilometrze podjazdu (6.8km-7.4km)0.6km - 11.0% (max 13%)
.... Przełęcz Wilcza od Wojborza (Góry Bardzkie)na czwartym kilometrze podjazdu (3.8km-4.4km)0.6km - 11.0% (max 13%)
15. Twierdza Srebrna Góra (Góry Bardzkie)na trzecim kilometrze podjazdu (2km-2.4km)0.4km - 13.1% (max 14%)
16. Góra Igliczna od Pławnicy (Góry Złote i Masyw Śnieżnika)na piątym kilometrze podjazdu (4.4km-4.8km)0.4km - 12.5% (max 14%)
17. Tłumaczów (Góry Kamienne)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-0.6km)0.2km - 17.9% (max 19%)
18. Zbójnicka Góra Ze Szczytnej (Góry Bystrzyckie i Orlickie)na trzecim kilometrze podjazdu (2.6km-3km)0.4km - 11.4% (max 12%)
19. Wójtowice (Góry Bystrzyckie i Orlickie)na trzecim kilometrze podjazdu (2.3km-2.5km)0.2km - 16.0% (max 17%)
20. Zálesí z Javornika (Góry Złote)na trzecim kilometrze podjazdu (2km-2.2km)0.2km - 16.0% (max 16%)