Ranking najbardziej stromych fragmentów
(okolice miasta Katowice)

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Chełmek (Wyżyna Śląska)na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.1km)0.1km - 13.3% (max 13%)