Ranking najbardziej stromych fragmentów
(okolice miasta Gdańsk)

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Gdańsk (Myśliwska) (Pomorze Gdańskie)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.4km)0.3km - 12.9% (max 14%)