Ranking najbardziej stromych fragmentów
(okolice miasta Czorsztyn)

Ranking fragmentów podjazdów szosowych i szutrowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż tylko szosowe
1. Twarogi z Ochotnicy Dolnej (Gorce i Pieniny)na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-1.6km)1.6km - 15.6% (max 26%)
2. Kotelnica od Tylmanowej (Gorce i Pieniny)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-1.5km)1.1km - 15.6% (max 23%)
3. Studzionki z Ochotnicy Górnej (Gorce i Pieniny)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.7km-1.4km)0.7km - 18.3% (max 27%)
4. Huba (Gorce i Pieniny)na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.5km)0.5km - 14.5% (max 17%)
5. Krościenko nad Dunajcem (Gorce i Pieniny)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-1km)0.4km - 15.8% (max 18%)
6. Studzionki z Ochotnicy Górnej (Gorce i Pieniny)na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.4km)0.4km - 13.9% (max 16%)
7. Grywałd (Wymyśle) (Gorce i Pieniny)na czwartym kilometrze podjazdu (3.8km-4.2km)0.4km - 12.7% (max 13%)
8. Twarogi z Ochotnicy Dolnej (Gorce i Pieniny)na drugim kilometrze podjazdu (1.7km-1.8km)0.1km - 19.2% (max 19%)
9. Krościenko nad Dunajcem (Gorce i Pieniny)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.4km)0.1km - 18.4% (max 18%)
10. Kotelnica od Tylmanowej (Gorce i Pieniny)na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.2km)0.2km - 12.9% (max 14%)
11. Przełęcz Knurowska od Harklowej (Gorce i Pieniny)na trzecim kilometrze podjazdu (2km-2.2km)0.2km - 12.7% (max 13%)
12. Huba (Gorce i Pieniny)na trzecim kilometrze podjazdu (2.3km-2.5km)0.2km - 12.4% (max 15%)
13. Brzyna (Beskid Wyspowy)na szóstym kilometrze podjazdu (5.6km-5.8km)0.2km - 12.4% (max 12%)
14. Czorsztyn od Parku Narodowego (Gorce i Pieniny)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-0.6km)0.2km - 11.0% (max 12%)
15. Przełecz Osice z Hałuszowa (Gorce i Pieniny)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.2km)0.1km - 13.1% (max 13%)
16. Huba (Gorce i Pieniny)na trzecim kilometrze podjazdu (2km-2.1km)0.1km - 12.6% (max 13%)