Ranking najbardziej stromych fragmentów
(okolice miasta Częstochowa)

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Bieńkówka z Siamoszyc (Wyżyna Częstochowska)na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-0.8km)0.2km - 11.0% (max 12%)
2. Zdów (Wyżyna Częstochowska)na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.1km)0.1km - 14.8% (max 15%)
3. Bieńkówka z Siamoszyc (Wyżyna Częstochowska)na drugim kilometrze podjazdu (1km-1.1km)0.1km - 12.2% (max 12%)