Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Góry Złote i Masyw Śnieżnika

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Zálesí z Javornikana ósmym kilometrze podjazdu (7km-7.6km)0.6km - 14.9% (max 17%)
2. Czarna Góra od Pławnicyna szóstym kilometrze podjazdu (5.6km-6.4km)0.8km - 11.4% (max 13%)
3. Czarna Góra od Pławnicyna trzynastym kilometrze podjazdu (12.4km-13km)0.6km - 11.2% (max 13%)
.... Czarna Góra od Stronia Śląskiegona dziesiątym kilometrze podjazdu (9.6km-10.2km)0.6km - 11.2% (max 13%)
5. Przełęcz Gierałtowska na drugim kilometrze podjazdu (1.5km-1.9km)0.4km - 12.9% (max 15%)
6. Góra Igliczna od Pławnicyna piątym kilometrze podjazdu (4.4km-4.8km)0.4km - 12.5% (max 14%)
7. Zálesí z Javornikana trzecim kilometrze podjazdu (2km-2.2km)0.2km - 16.0% (max 16%)
8. Przełęcz Sucha od Nowego Gierałtowana trzecim kilometrze podjazdu (2.2km-2.4km)0.2km - 14.2% (max 14%)
9. Przełęcz Lądecka od Javornikana trzecim kilometrze podjazdu (2km-2.2km)0.2km - 13.3% (max 13%)
10. Czarna Góra od Stronia Śląskiegona piątym kilometrze podjazdu (4.4km-4.6km)0.2km - 12.2% (max 12%)