Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Góry Wałbrzyskie

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Kamieńsk z Jedliny-Zdrójna piątym kilometrze podjazdu (4.8km-5km)0.2km - 19.0% (max 19%)
2. Niedzwiedzice od Zagórza Śl.na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-0.6km)0.2km - 16.9% (max 17%)
3. Nowa Wieś od Zagórza Śl.na drugim kilometrze podjazdu (1.7km-2km)0.3km - 13.7% (max 14%)
4. Nowa Wieś od Zagórza Śląskiego ulicą Drzymałyna trzecim kilometrze podjazdu (2.2km-2.6km)0.4km - 11.9% (max 12%)
5. Jedlina-Zdrój (Chojnowska) na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.2km)0.2km - 15.6% (max 16%)
6. Jedlina-Zdrój (Warszawska) na drugim kilometrze podjazdu (1.8km-2km)0.2km - 15.5% (max 17%)
7. Nowa Wieś od Zagórza Śląskiego ulicą Drzymałyna drugim kilometrze podjazdu (1.6km-1.8km)0.2km - 12.0% (max 12%)
8. Nowa Wieś od Zagórza Śl.na pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.4km)0.1km - 13.3% (max 13%)