Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Góry Świętokrzyskie

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Bodzentyn na pierwszym kilometrze podjazdu (0.6km-0.9km)0.3km - 16.6% (max 20%)
2. Góra Siniewska (taras widokowy) na pierwszym kilometrze podjazdu (0.9km-1.3km)0.4km - 11.8% (max 15%)
3. Masłów Pierwszy (Wodociąg) na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-0.7km)0.3km - 13.6% (max 16%)
4. Bodzentyn na drugim kilometrze podjazdu (1.2km-1.3km)0.1km - 22.4% (max 22%)
5. Radkowice na pierwszym kilometrze podjazdu (0.1km-0.4km)0.3km - 12.6% (max 14%)
6. Wąchock (ul. Górna) na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.4km)0.2km - 14.4% (max 16%)
7. Parcele z Bronkowicna pierwszym kilometrze podjazdu (0.3km-0.6km)0.3km - 11.7% (max 13%)
8. Święty Krzyż na piątym kilometrze podjazdu (4.6km-4.8km)0.2km - 14.3% (max 14%)
9. Nietulisko Górne na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.5km)0.3km - 11.3% (max 13%)
10. Występa na pierwszym kilometrze podjazdu (0.2km-0.4km)0.2km - 12.6% (max 16%)