Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Góry Sowie

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Lasocin od Pieszycna piątym kilometrze podjazdu (4.4km-4.8km)0.4km - 22.5% (max 26%)
2. Przełęcz Sokola z Jugowana piątym kilometrze podjazdu (4.6km-5.2km)0.6km - 14.1% (max 15%)
3. Grządki od Walimiana pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-1km)0.6km - 12.5% (max 15%)
4. Przełęcz Sokola od Ludwikowic Kł.na piątym kilometrze podjazdu (4km-4.6km)0.6km - 11.4% (max 12%)
5. Przełęcz Walimska od Walimia skrótemna pierwszym kilometrze podjazdu (0.8km-1.4km)0.6km - 10.8% (max 13%)
6. Nagóra z Jugowana czwartym kilometrze podjazdu (3.8km-4.2km)0.4km - 13.0% (max 15%)
7. Przełęcz Walimska od Zagórzana dziewiątym kilometrze podjazdu (8.6km-8.8km)0.2km - 15.5% (max 16%)
.... Przełęcz Walimska z Zagórza (II)na dziewiątym kilometrze podjazdu (8.6km-8.8km)0.2km - 15.5% (max 16%)
9. Podolin z Pieszycna szóstym kilometrze podjazdu (5.2km-5.4km)0.2km - 14.3% (max 14%)
10. Przełęcz Sokola od Jugowicna szóstym kilometrze podjazdu (5.6km-5.8km)0.2km - 13.7% (max 14%)