Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Piryn

Ranking fragmentów podjazdów szosowych i szutrowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż tylko szosowe
1. Wichren od Banskana szóstym kilometrze podjazdu (5.2km-5.4km)0.2km - 14.0% (max 14%)
2. Wichren od Banskana szesnastym kilometrze podjazdu (15.8km-16km)0.2km - 12.3% (max 12%)