Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Magura Spiska

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Bachledova Dolina na pierwszym kilometrze podjazdu (0km-0.2km)0.2km - 16.2% (max 17%)
2. Magurské Sedlo od Slovenska Vesna piątym kilometrze podjazdu (4.4km-4.6km)0.2km - 12.8% (max 13%)
3. Hanušovské Sedlo z Hanusovcena drugim kilometrze podjazdu (1.4km-1.6km)0.2km - 12.4% (max 15%)
4. Hanušovské Sedlo z Velka Frankovana drugim kilometrze podjazdu (1.9km-2km)0.1km - 14.0% (max 14%)
5. Hanušovské Sedlo z Hanusovcena pierwszym kilometrze podjazdu (0.9km-1km)0.1km - 12.8% (max 13%)
6. Bachledova Dolina na drugim kilometrze podjazdu (1.9km-2km)0.1km - 12.2% (max 12%)