Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Magura Orawska

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Magurka z Namestovana ósmym kilometrze podjazdu (7.4km-7.6km)0.2km - 13.6% (max 14%)
2. Sedlo Príslop z Oravsky Podzamokna trzecim kilometrze podjazdu (2.8km-3km)0.2km - 13.1% (max 13%)