Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Lovćen

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
Niestety w regionie brak stromych fragmentów powyżej 12%.