Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Karkonosze

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Przełęcz Karkonoska z Podgórzynana dziesiątym kilometrze podjazdu (9.8km-10.8km)1km - 15.7% (max 18%)
.... Przełęcz Karkonoska Przez Borowicena dziesiątym kilometrze podjazdu (9.2km-10.2km)1km - 15.7% (max 18%)
3. Przełęcz Karkonoska z Podgórzynana ósmym kilometrze podjazdu (7.2km-8.2km)1km - 14.1% (max 17%)
4. Przełęcz Karkonoska Przez Borowicena siódmym kilometrze podjazdu (6.8km-7.6km)0.8km - 14.2% (max 17%)
5. Miłków na drugim kilometrze podjazdu (1.6km-1.9km)0.3km - 21.6% (max 28%)
6. Jelenia Struga od Kowarna piątym kilometrze podjazdu (4.6km-5km)0.4km - 15.9% (max 18%)
7. Jelenia Struga od Kowarna czwartym kilometrze podjazdu (3.4km-3.8km)0.4km - 15.8% (max 17%)
8. Limba z Podgórzynana pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-1km)0.6km - 12.3% (max 15%)
9. Limba z Podgórzynana trzecim kilometrze podjazdu (2.2km-2.6km)0.4km - 14.9% (max 18%)
10. Karpacz (Wang) od stacji PKPna trzecim kilometrze podjazdu (2.8km-3km)0.2km - 20.3% (max 20%)