Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Góry Kamienne

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Góra Św. Anny z Nowej Rudyna drugim kilometrze podjazdu (1.2km-2.4km)1.2km - 11.6% (max 14%)
2. Góra Wszystkich Świętych od Słupcana pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-1.4km)1km - 11.8% (max 15%)
3. Grzmiąca od Łomnicyna trzecim kilometrze podjazdu (2km-2.5km)0.5km - 14.2% (max 17%)
.... Grzmiąca Przez wieśna drugim kilometrze podjazdu (1.5km-2km)0.5km - 14.2% (max 17%)
5. Tłumaczów na pierwszym kilometrze podjazdu (0.4km-0.6km)0.2km - 17.9% (max 19%)
6. Łomnica od Głuszycy na czwartym kilometrze podjazdu (3.8km-4.2km)0.4km - 11.9% (max 14%)
7. Przełęcz Trzech Dolin z Wałbrzychana dziewiątym kilometrze podjazdu (8km-8.4km)0.4km - 10.8% (max 12%)
8. Przełęcz Trzech Dolin z Głuszycyna dziewiątym kilometrze podjazdu (8.6km-9km)0.4km - 10.7% (max 12%)
9. Przełęcz Trzech Dolin z Głuszycyna czwartym kilometrze podjazdu (3km-3.2km)0.2km - 13.8% (max 14%)
10. Grzmiąca od Łomnicyna pierwszym kilometrze podjazdu (0.7km-1km)0.3km - 11.0% (max 13%)