Ranking najbardziej stromych fragmentów
w regionie Góry Fogaraskie i Bucegi

Ranking fragmentów podjazdów szosowych bez wypłaszczenia.
Wypłaszczeniem nazywany jest tu dłuższy odcinek o nachyleniu 9% lub poniżej.

Pokaż także szutry
1. Pasul Balea z Cârţişoarana dwudziestym czwartym kilometrze podjazdu (23.4km-23.6km)0.2km - 12.4% (max 12%)